Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4160 1e8c
in a room full of art I’d still stare at you
/.../
Mówi się ,,kocham'',
bo chce się odzewu.
I ,,śmierć'' się odpowiada,
choć inaczej trzeba.

Dotyka się łagodnie.
Każdy oddech ma echo.
I oczy się odwraca
z delikatnością zwierząt.
— Magnetyzm, Marcin Świetlicki
Reposted fromink ink viamalinowykisiel malinowykisiel
6690 4bd8 500
8149 fa2f
To jednak kiedyś każdego dosięgnie
Zjawi się u nas, was też dogoni
Ta chwila, gdy w nagłej samotności
Człowiek swą głowę chce zważyć na dłoni

A wiernie milczą- ziemia i bory
To wszystko ciebie wśród ciszy wspomina
I ty w tej ciszy nie wiesz od tej pory
Czy jesteś- czy byłaś

— gałęzie samotnie rosnących drzew zawsze są krótsze od strony północnej.
Reposted byjointskurwysynbadalenasmutnazupacorvaxtomasz-msarazationaddiodelpassato
1418 50c0 500
Reposted fromyachumi yachumi viaanananana anananana
A co, jeśli to ja dźwigam sens, którego łakniesz?
— Hey
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viabambalam bambalam
3978 e7f4 500
Reposted fromfreakish freakish viamalinowykisiel malinowykisiel
lubiłem nasze kłotnie. lubiłem ją zapłakaną i taką kurwa bezbronną.
— pożegnania też kurwa musisz polubić .
Reposted fromzenibyja zenibyja
1415 428d 500
Reposted fromLotte Lotte viaanananana anananana
Gdzieś to czytałam albo mi się śniło:
"Chmiel na bezsenność,a sen-na bezmiłość."
— Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted frominpassing inpassing viabambalam bambalam
5948 db78 500
9987 29ba

Large Vase with Flowers (1880-1888)

Josep Mirabent

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viakarmazynowa karmazynowa
Wszystko jest w porządku.
Tylko nie każcie mi mówić tego,
o czym myślę i jak myślę. 
— M. Hłasko
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viakapitandziwny kapitandziwny
3519 4789
Reposted fromretaliate retaliate viaprettyboys prettyboys
Jesteś najważniejsza, szeryfie. Jesteś najlepszym z moich ludzi. Możemy w każdej chwili to wszystko wyłączyć, jak telewizor, i iść razem spać.
— J. Żulczyk, Radio Armageddon
Reposted fromfebruary february viajakubzulczyk jakubzulczyk


Świat jak mniemam,
Na liście do szczęścia mnie po prostu nie ma.

— Lao Che
5660 a923
Reposted fromOFFka OFFka viakarmazynowa karmazynowa
Wszystko można zacząć od nowa. Nieważne co było. Tak mówi wiosna
— -Pawlikowska
Reposted fromSabela Sabela viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl